preloader

Bacalao ni Delia Razon

Isang family recipe mula sa kanyang Lola Delia ang lulutuin ngayon ni Carla.