preloader

Shrimp and Chicken Gumbo

Try this restaurant dish na niluto nina Chef Jackie and Carla kanina, ang Chicken and Shrimp Gumbo na mas pinalinamnam ng Del Monte Tomato Sauce!