preloader
  Del Monte Italian Style Spaghetti Sauce
  Del Monte Italian Style Spaghetti Sauce

  *Mga produktong available lamang sa Pilipinas

  Del Monte Italian Style Spaghetti Sauce

  Savor the right blend of basil, oregano and parmesan flavor with Del Monte Italian Style Spaghetti Sauce! Buon appettito! Available in the following sizes: 250g, 500g, 1Kg.

  Iba ang Sarap Del Monte Spaghetti Sauce

  Awaken your senses sa pinagsamang sarap ng real tomatoes, natural parmesan, at herbs and spices! Buhay na buhay ang flavors from real ingredients sa bawat pack!

  Cook with Del Monte Spaghetti Sauce today! #IbaAngSarapDelMonte

  preloader